Monday, November 06, 2006

Armenian massacres to Turkish People 1914-1918

Documents in Ottoman Archieves

INDEX PAGE of the DOCUMENTS /BELGELERİN ÖZET VE TRANSKRİPSİYONU
1- Nahcivan, Kağızman ve Şarol Havalisinde Müslüman Halka Uygulanan Vahşi SoykırımFerocious Mass Killings Perpetrated by Armenians Against Muslim Population in the Neighborhoods of Nahçıvan, Kağızman and Şarol.
2- Kars'ta Müslüman Köylerinin Boşaltılarak Buralara Ermenilerin YerleştirildiğiArmenians Settled in Muslim evacutated villages in Kars
3- Ermenilerce Yapılan Katliâmın Amerika İaşe Heyeti'ne AnlatıldığıStatement made to the American Food Supply Commission concerning massacre perpetrated by Armenians.
4- Nahcıvan ve Kamarlı'da Ermeni Mezâliminin Devam EttiğiArmenian Atrocities Continue in Nahcivan and Kamarlı.
5- Ermeni Zulmünden Kaçarak Hududlara Yığılan Kafkasyalı Müslümanların DurumuSituation of Caucasian Muslims fleeing Armenian oppression massed on the Frontiers.
6- Kars ve Sarıkamış Civarındaki Müslüman Köylerine Ermenilerce Yapılan MezâlimAtrocities Committed by Armenians İn Villages İn The Neighborhood of Kars and Sarıkamış
7- Sekman, Ardı, Kepenek, Harçlı, Penaduz ve Todaviran Köylerinde Ermenilerce Yapılan Katliâm Massacre Perpetrated by Armenians in the Villages of Sekman, Ardı, Kepenek, Harçlı, Penaduz and Todaviran
8- Kaskanlı Aşireti Reisinin Ermeni Zulmü Hakkındaki MektubuLetter of the Chief of the Kaskanlı Tribe Regarding Armenian Atrocities.
9- Bayezid Sınırı Üzerindeki Müslüman Köylerinde Ermenilerce Soykırım YapıldığıMassacre Perpetrated by Armenians in Muslim villages Bordering Bayezid
10- Ermenilerin Kağızman'da Katliâm YaptıklarıMassacre perpetrated by Armenians in Kağızman
11- Ermeni Taarruzuna Uğrayan Kürtlere Civardaki Müslüman Köylerin Destek VerdiğiSupport Given to Kurds attacked by Armenians by Neighboring Muslim Villages.
12- Ermenilerin Doğu Sınırındaki Köylerde Yaptıkları KatliâmMassacre Perpetrated by Armenians in the Villages on the Eastern Frontiers.
13- Ermeni Taşnak Cemiyeti'nin Elviye-i Selâse'de Bir Tek Müslüman Bırakmamak Maksadıyla Soykırım YaptığıMassacre perpetrated by Armenians with the Aim of Exterminating To The last One The WholePopulation of The Three Subprovinces.
14- Karaurgan ve Allahuekber Dağı Civarında Bulunan Müslüman Köylerine Ermenilerce Uygulanan MezâlimAtrocities committed against Muslim villages in the vicinity of Karaurgan and Allahuekber
15- Ermeni Zulmünden Kaçan Kağızman Halkının İltica Talebinin Kabul EdildiğiAsylum is Granted to the Population of Kağızman Fleeing Armenian Atrocities
16- Kars, Sarıkamış ve Iğdır Civarında Ermeniler Tarafından Yapılan Soykırım
Massacre Perpetrated by Armenians in the Vicinity of Kars, Sarıkamış and Iğdır.
17- İmadiye ve Musul'da İngilizler Tarafından Silahlandırılan Ermeni ve Nasturîlerin Müslümanlara Yönelik Saldırılara BaşladıklarıBeginning of Attacks against Muslims in Imadiye and Mosul by Armenians and Nestorians Armed by the English.
18- Fransız Askerî Elbisesi Altındaki Ermenilerin Maraş'ta Halka Yaptıkları ZulümOppressions Perpetrated by Armenians Wearing French Uniforms Against the Population of Maraş
19- Fransız Ordusuna Bağlı Olarak Maraş'a Giren Ermenilerin Yakın Köylerdeki Müslüman Halka Saldırılarda BulunduklarıArmenians attached to the French Occupying Army of Maras attacked Muslim people in theneighboring villages.
20- Kars, Sarıkamış ve Kağızman'da Ermenilerin Elinde Üç Bin Kişinin BulunduğuThree thousand Muslims are detained by Armenians in Kars, Sarıkamış and Kağızman
21- Ermenilerin Fransızların Koruması Altında Adana'da Müslüman Halka Tecavüzlerde BulunmalarıProtected by the French, Armenians Attacked Muslim Population in Adana
22- Ermenilerin Haçin Civarında Bazı Müslümanları Yollarda Katlederek Kadınlara SaldırdıklarıArmenians killed some Muslim wayfarers in the vicinity of Haçin and attacked women.
23- Fransız Askerleriyle Ermenilerin Maraş'ta Halka Mezâlim YaptıklarıOpressions Perpetrated by French Soldiers and Armenians Against the Population in Maraş
24- Fransız Ordusunda Bulunan Ermenilerce Müslümanlara Uygulanan Mezâlimin Fransızlar Tarafından Durdurulması GerektiğiThe French Must Stop the Atrocities Perpetrated Against Muslim Population by Armenians Serving in the French Army
25- Fransızların Ermenilerle Beraber Maraş Müslümanlarını Topa TuttuklarıTogether with Armenians the French Bombarded Maraş
26- Fransız Askerleriyle Birlikte Ermenilerin Ayıntab, Maraş ve Adana Civarında Müslüman Ahâliye Zulüm YaptıklarıOppressions Committed by Armenians and French soldiers in the Neighborhood of Ayıntab, Maraş and Adana Against Muslim Population.
27- Ermeni Çetelerinin Ünye'de İslam Ahâliye Zulüm YaptıklarıAtrocities Perpetrated by Armenian Bandits Against Muslim Population in Ünye
28- Pozantı-Gülek Arasındaki Bölgede Esir Türk Askerlerinin Ermenilerce KatledildiğiTurkish Soldiers Taken Prisoners of War in the Region Between Pozantı-Gülek were killed by Armenians
29- Çıldır'da Teslim Olma Çağrısına Uymayan Köylülerin Ermenilerce KatledildiğiVillages İnhabitants ın Çildır Rejecting the summons to Surrender Killed by Armenians30- Ermenilerin Çıldır ve Zengizor'da Müslümanlara Katliâm YaptıklarıMassacre of Muslims in Çıldır and Zengizor
31- Ermenilerin Kozan ve Feke'de Müslüman Halka Katliâm UyguladıklarıMassacre Perpetrated by Armenians Against Muslim Population in Kozan and Feke.
32- Ermenilerin Kendilerine Tâbi Olmak İstemeyen Zaruşad ve Ona Bağlı Üç Köyde Katliâm YaptıklarıMassacre of Muslim Population who refused to submit to Armenians in Zeruşad and three Villages Attached to
33- Zaruşad, Çıldır, Ağbaba ve Şüregel'e Bağlı Köylerde Ermenilerce Yapılan SoykırımMassacre Perpetrated by Armenians in Zaruşad, Akbaba and Süregel and the Villages Attached to.
34- Ermenilerin Zaruşad Havalisinde İki Bin Müslümanı KatlettikleriArmenians Massacred Two Thousand Muslims in the Neighborhood of Zaruşad.
35- Ermenilerin İşgalci Fransızlarla Birlikte Maraş'ta Halka Zulmedip Katliâm Yaptıklarıİn Maraş Armenians in Collabaration with Occupying French Forces Oppressed the Population and Committed Massacre.
36- Şüregel, Akbaba, Zaruşad ve Çıldır Civarındaki Yirmi Sekiz Köyde Ermenilerce Yapılan Katliâmlarda İki Bin Müslümanın ÖldürüldüğüTwo thousands of Muslims Had Been killed in the Massacre perpetrated by Armenians in twentyEight Villages Situated in the Neighborhoods of Şuregel, Akbaba, Zaruşad and Çıldır.
37- Çıldır, Zaruşat ve Elviye-i Selâse'de Ermenilerin İslam Ahâliye Mezâlim YaptıklarıAtrocities perpetrated by Armenians against Muslim population in Çıldır, Zaruşat and the three Sanjaks
38- Ordubad, Ahura, Cilvana ve Büyükvedi Havalisinde Ermenilerin, Müslüman Halka Karşı Yeniden Büyük Bir Saldırıya BaşladıklarıBeginning of New Large Armenian Attacks Against Muslim Population in Ordubad, Ahura, Cilvanaand the Neigborhood of Büyükvedi.
39- Revan’dan Gence’ye Giden Trenin Beş Yüz Müslüman Yolcusunun Ermeniler Tarafından ÖldürüldüğüMassacre by Armenians of Five Hundred Muslim Passengers while they are travelling by Trains From Revan To Gence40- Ermenilerin Sivin ve Pilomori Köyleri Müslüman Ahâlisine Baskı YaptıklarıPressures Exerted by Armenians upon the Muslim Population of the Villages of Sivin and Pilomori.
41- Kars, Sarıkamış ve Karakurt Civarında Ermenilerin İslam Ahâliye Yaptıkları MezâlimAtrocities Perpetrated By Armenians Against Muslim Population in the Neighborhoods of Kars,Sarıkamış and Karakurt.
42- Zaruşad ve Akbaba Yörelerinde Ermenilerin Baskılarını ArttırdıklarıArmenian Oppression İntensified in the Region of Zaruşad and Akbaba.
43- Ermenilerin Kars ve Civarındaki İslam ve Malakan Köylerine Tecavüz EttikleriArmenian Aggression Against the Villages of Islam and Malakan in Kars and Its Neigborhood.
44- Uluhanlı, Karadağlı, Boğanlı ve Çebeçalı Köyleri Civarında Ermeniler Tarafından Yapılan Baskı ve Soykırımın Devam EttiğiMassacre and Oppression Perpetrated by Armenians Contınue unabated in the Neighborhoods of the Villages of Uluhanlı, Gökçeköse, Karadağlı, Boğanlı and Çebeçalı.
45- Şüregel'e Bağlı Köylerden Ermeni Mezâlimi Yüzünden Kaçanların Oltu'ya GeldikleriPeople of Villages Attached to Süregel Fleeing Armenian Atrocities Arrived to Oltu.
46- Novoselim Civarındaki Köylere Ermenilerce Yapılan MezâlimOppression Committed by Armenians Against Villages in the Vicinity of Novoselim.
47- Ermenilerin Sarıkamış, Kağızman, Oltu, Kars ve Zengibasar Civarında Yaptıkları SoykırımMassacres Perpetrated by Armenians in the Surroundings of Sarıkamış, Oltu, Kars and Zengibasar.
48- Kars Civarında Ermenilerden Kaçan Müslümanların Yollarda ÖldürülmesiAssasination In the Vicinity of Kars of Muslims While on their way Fleeing to Escape from Armenians.
49- Ermenilerin Göle, Oltu ve Kosor'da Yaptıkları KatliâmlarWholesale Carnage Perpetrated by Armenians in Göle, Oltu and Kosor.
50- Ermenilerin Kars, Erzurum ve Gümrü Civarında Müslümanlara Uyguladıkları SoykırımMassacre Perpetrated by Armenians Against Muslims in the Neighborhoods of Kars, Erzerum and Gümrü.51- Ermeniler Tarafından Bayburt'un Köylerinde Yapılan Soykırım ve Kimsesiz Kalan Çocukların İskânıMassacre Perpetrated by Armenians in the Villages of Bayburt; finding Habitation for Homeless Children.
52- Ermenilerin Göle'nin Köylerinde Katliâm Yaptığı ve Ahâlinin Tercan'a Göç EttiğiMassacre Perpetrated by Armenians in the Villages of Göle and the Flight of the Population to Tercan.
53- Bir Sene İçinde Pasinler’e Bağlı Köylerde Ermeniler Tarafından Yapılan SoykırımLarge Seale Massacres Perpetrated by Armenians in the Villages of Pasinler During a Year.
54- Ermenilerin Tortum'un Altmış Dört Köyünü Yakıp Katliâm Yaptıkları ve Mezâlimden Kurtulanların İskânıArmenians Destroyed Sixty Four Villages in Tortum and Massacred Their Population; The Settlement of Those who Survived the atrocities
55- Erzurum'da Ermenilerce Gerçekleştirilen Soykırım ve Talana Ait Defterler Notebooks Related to the Genocide and the Pillages Perpetrated by Armenians in Erzerum.

1 comment:

tüpçü said...

http://ermenigenocide.blogspot.com/
http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/intro/index.html